RECOMANACIONS PRÀCTIQUES

DE LES ESCOLES BRESSOL

Malalties Quan un infant està malalt necessita unes atencions especials i seguir el tractament que el pediatra cregui convenient. En cas de febre, si aquesta és de 38 graus o més, s'avisarà els pares de l'estat del seu fill i caldrà tenir el seu consentiment per donar-li algun antitèrmic o venir-lo a buscar si és necessari. És habitual no acceptar els nens a l'escola si tenen algun tipus de malaltia infectocontagiosa (varicel·la, conjuntivitis...) fins que aquesta estigui resolta.

 

Medicaments Per tal d'evitar l'automedicació, cal portar la prescripció del metge on s'indiqui el medicament, dosis i dies que s'ha d'administrar.

L'escola disposa, per casos d'emergència, de medicaments antitèrmics.

 

Accidents En cas d'accident, l'escola avisarà els pares o familiars, encara que es tracti de lesions lleus, per tal que es puguin fer càrrec del seu fill.

En cas d'urgència s'avisarà els pares i també es trucarà al 061 (servei d'emergències)

 

Vacunes Es recomana cada any portar a l'escola una fotocòpia del Carnet de vacunes amb els últims registres.


 

 

 
què és el que més valores en una llar d'infants?