què fem? Activitats

El joc i l'aprenentatge es donen la mà

 

L'infant sempre és el protagonista!

 

Les seves activitats lliures i independents donen suport al desenvolupament de les seves capacitats.

 

Els jocs de descoberta i experimentació ofereixen la possibilitat d'investigar i descobrir per si mateix unes lleis físiques que formen part de la seva vida.

 

El joc és exploració, descoberta, fantasia,... imprescindible per construir la pròpia personalitat i el món que l'envolta.

 

 
què és el que més valores en una llar d'infants?