SALUT

 

Quan un infant estigui malat o tingui febre és millor que es quedi a casa, tant per ell mateix com pel perill de contagi que suposa per als seus amics i amigues.

 

Si es posa malat a l'escola, s'avisarà a la família per tal de que el vingui a recollir.

 

A fi i efecte de disminuir el risc de contagi dins la Llar, els metges diuen que s'observin aquestes normes d'actuació: no acceptar l'entrada de cap nen/nena que presenti:

  • Brutícia o manca d'higiene
  • Febre, temperatura superior a 37'5 graus
  • Diarrea líquida o amb sang
  • Infeccions o nafres disseminades a la boca (estomatitis)
  • Erupcions o altres alteracions a la pell, excepte si porten l'informe del pediatra amb el diagnòstic i indicant que no són contagioses
  • Lleganyes amb pus groc (conjuntivitis purulenta)
  • Mal blanc (muguet)
  • Cucs, llambres (parasitosis intestinals)

 

A l'escola disposem de la "carpeta de salut", elaborada pels tècnics de salut de l'ajuntament d'Olot. Per qualsevol dubte relacionat, la podeu consultar. N'hi hem extret aquests articles interessants per a vosaltres:

 

 
què és el que més valores en una llar d'infants?