Psicomotricitat

 

 

 • FEM PSICO!

Què és la psicomotricitat?

Com ja sabeu, l'escola ofereix una sala destinada a jocs psicomotrius. Aquests són molt necessaris, tenint en comte que en tota la primera infància hi ha un estret lligam entre motricitat i psiquisme ( d'aquí la paraula psicomotricitat).

 

L'infant manifesta la seva vida psíquica, la seva relació amb els altres i les seves necessitats mitjançant el moviment, i també a través d'aquest l'infant es descobreix a sí mateix, el món exterior i els altres. Més endavant el moviment és la base de les representacions mentals.

 

A l'escola ajudem als infants a adquirir les maduracions motores, lingüístiques i espacials, oferint-los l'espai adequat (sala psicomotriu) i el material necessari per experimentar amb el seu cos, i amb els objectes, deixant-los córrer, saltar, jugar ... fent del moviment una font de plaer essencial per al seu desenvolupament global.


 

 

Alguns dels continguts que treballem amb l'educació psicomotriu són:

 • Control global i segmentari del cos
 • Control postural: manteniment de postures
 • Control d'equilibri
 • Coordinació dinàmica: control en els desplaçaments
 • Dissociació i coordinació dels moviments
 • Estructuració de l'espai: orientació, situació, direcció
 • Orientació en l'espai a nivell corporal
 • Creació d'hàbits d'autonomia en el vestir india viagra
 • El propi cos: l'esquema corporal
 • L'espai: orientació i organització. Nocions relacionades amb l'orientació temporal estàtica i dinàmica
 • Nocions temporals
 • Noció d'identitat, característiques personals i pròpies

 
què és el que més valores en una llar d'infants?